Home > Activiteiten > Shekinah - Nieuwe Dimensies

Shekinah - Nieuwe Dimensies

Hoe deze Shekinah workshop de opstap werd naar de opleiding 'De Werking van het Quantum Veld'

Shekinah - Nieuwe Dimensies

Wat de workshop 'Shekinah Nieuwe Dimensies' duidelijk maakte

In 2014 zijn er enkele workshops geweest met deze titel. Het geheel van de dimensies, die als een soort 'traptreden' de verschillende stappen tot aan de Bron vormen, waren vóór december 2012 door de meeste mensen niet allemaal te ervaren. Het was al mooi als je contact kon maken met de niveaus waarop je informatie van kosmische intelligenties kon krijgen, zoals de 'ascended masters'.

Deze workshop liet voor het eerst zien dat de 'traptreden' van de dimensies harmonische 'boventonen' van elkaar zijn. Dat wil zeggen dat er specifieke frequenties zijn tussen de dimensies, die overdracht van informatie mogelijk maken. Deze 'traptreden' noemen we 'dimensies', als we kijken naar het grote geheel. Maar het bestaat ook in je eigen energiesysteem - dan noemen we het chakra's. Goede 'uitlijning', of goede 'afstemming' van die frequenties, maakt moeiteloos en direct contact met de Bron mogelijk.

Bij deze workshops 'Shekinah Nieuwe Dimensies' werd opnieuw duidelijk dat oude denk- en reactiepatronen, stressprogrammeringen en onbewuste, vaak emotioneel geladen overtuigingen zo'n goede uitlijning zodanig in de weg kunnen zitten, dat direct contact met de Bron niet lukt, afbreekt of verstoord raakt. Dat het loslaten van die oude patronen heel zinvol en zelfs noodzakelijk is, werd zo nog eens extra benadrukt.

Shekinah was zèlf een opstapje

Bovendien ontdektene we dat 'Shekinah' zèlf een opstapje was. Door een tijdlang de 'vrouwelijke' kant te benadrukken, werd het mogelijk dat er balans zou ontstaan in het ervaren van de kosmische wereld die tot dan toe voornamelijk vanuit 'mannelijke' beelden werd gezien. Vanaf 21 december 2012 werd de ontwikkeling gestuurd richting iets dat nog geen naam had.

Nu, achteraf bezien, is het logisch en duidelijk. Al het werk om de oude patronen los te laten, op te ruimen en te transformeren, was nodig om direct, open en voortdurend contact met de Bron mogelijk te maken. Dus ook om alle chakra's geheel open en in harmonische verbinding te brengen.

'Shekinah Nieuwe Dimensies' was dus een noodzakelijke voorbereiding voor de volgende stap, waarbij integraal inzicht zou ontstaan in hoe de kosmische energie zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en hoe wij als mensheid in dat scheppingsproces zijn meegegroeid. Tot nu, een tijd waarin de energie zijn hoogste zijnswijze ontvouwt. Die is niet meer aan te duiden als 'mannelijk' of 'vrouwelijk'. Je kan hoogstens zeggen 'dat is' - en tegelijk ook niet. Want het is niet statisch. Het is voortdurende schepping, nu in zo'n hoog tempo, dat we die ontwikkeling kunnen ervaren en volgen. In onszelf en in het grote geheel. De voorbereiding van deze workshops was nodig om bewust te kunnen meebewegen, meegroeien en mee-ontwikkelen op de hoogste golven van deze energie.

De volgende stap: Het Quantum Veld

In de wetenschap wordt deze energie bestudeerd als 'Quantumfysica'. De wetenschap doet zijn uiterste best om steeds beter te begrijpen wat het is - en daar hebben we intussen heel veel van geleerd. Maar de wetenschap heeft zich uitsluitend gericht op het aller-allerkleinste, dat zelfs met de sterkste microscopen niet meer waar te nemen is. Het Quantum Veld blijft daarbij helaas buiten beschouwing, maar dat wil niet zeggen dat daar geen ondeerzoek naar gedaan is en wordt. Als je de Quantum-principes bekijkt vanuit deze macrokosmische energievelden, ontvouwt zich een helder en diep inzicht, dat direct te vertalen is naar de dagelijkse praktijk van leven en werk. Dat kan je van de nu bestaande vormen van wetenschappelijk onderzoek van de quantumfysica nog niet zeggen...

'De Werking van het Quantum Veld' werd de titel van de nieuwe opleiding, waarin alles bij elkaar komt en op z'n plek valt. Zo komt alles wat op deze site beschreven is - en méér - samen in een geheel nieuw licht. Dat licht is het inzicht van wat 'Quantum' in z'n meest wezenlijke essentie is. En hoe je dat kan ervaren en er mee leven en werken. En hoe je er mee verder ontwikkelt - en de energie met jou. Dat is een heel uniek en persoonlijk proces. Vandaar dat het de vorm kreeg van Gepersonaliseerde Opleidingen.