Home > Activiteiten > Shekinah - Nieuwe Dimensies

Shekinah - Nieuwe Dimensies

Deze bladzijde geeft je informatie over deze Shekinah dagworksop 

Shekinah - Nieuwe Dimensies

Op een ochtend staat de appelboom in mijn tuin ineens in bloei. Al snel heeft hij appeltjes, die lang klein en groen blijven, maar ineens krijgen ze kleur. Mijn kleindochter kruipt de hele kamer door en als ik haar een week later weer zie, pakt ze mijn pink en loopt met me weg; letterlijk. Alles groeit met sprongen. De aarde ook.

Het is puur natuur, alleen het tempo verschilt. De appelboom maakt meerdere sprongen in één seizoen, een kind doet dat een paar keer per jaar, de aarde eens in zoveel duizend jaar. Dus zie je het bij planten goed, bij kinderen als je oplet en kom je niet zo snel op het idee dat de aarde ook zo’n groeispurt kan maken. Toch is dat gebeurd in de laatste maand van 2012 en het eerste halfjaar van 2013.
Zoals een appelboom gewoon hetzelfde blijft en toch verandert en zoals ik mijn kleinkind moeiteloos herken en toch zie dat haar gezichtje verandert, dat ze meer kan, doet en zegt, zo ziet de aarde er ook nog hetzelfde uit, en toch is ze compleet veranderd en omvat ze nu veel meer, en vooral nieuwe aspecten.

Grote veranderingen

Er werd al vaak geschreven  dat  de aarde zou veranderen, zou ‘ascenderen’ of de ‘vijfde dimensie’ zou bereiken. Dat is op 21 december 2012, het einde van de Maya kalender, gebeurd. De Maya-kalender heeft veel facetten, maar het meest opvallende is de cyclische beweging: de tijd die in een cirkel beweegt, zoals de aarde in een jaar om de zon draait. Maar deze cyclus duurt zo’n 256 miljoen jaar. De aarde luidt nu dus weliswaar een nieuwe tijd in, maar door de cirkelgang is het tegelijk een tijd van terugkeer. Wat zo opnieuw opkomt is nog terug te vinden in oeroude kennis en verhalen van meer van 4000 jaar oud.

De aarde ondersteunde tot eind 2012 de eerste drie dimensies, waaruit de materie bestaat. Door de ‘groeispurt’ draagt de aarde nu ook niet-materiële dimensies, waarvan de eerste twee zijn: het bewust harmonieus omgaan met gedachten, emoties en gevoelens (4D) en het bewust omgaan met bewustzijn (5D).

Lang voordat de aarde de 4e dimensie omvatte, hebben mensen al geprobeerd bewust en harmonieus met gedachten, emoties en gevoelens om te gaan. Niet zo vreemd dus, dat daarbij heel wat fouten gemaakt zijn. We zien nu dat alles dat op het vlak van de vierde dimensie uit balans en niet harmonisch is, steeds duidelijker zichtbaar wordt. Samen met alles wat daardoor is ontstaan, opgebouwd en gecreëerd: het blijft niet langer geheim. Nu het in de openbaarheid komt, kan het opgeruimd of hersteld worden, zowel op het persoonlijke vlak als op dat van de hele mensheid. Dat gebeurt nu, want als je opnieuw wil beginnen, moet je eerst schoon schip maken. Het is de eerste stap: het herstel van harmonie en balans. Maar dat gaat niet vanzelf; het kost moeite en gaat gepaard met veel problemen, oude pijn en onzekerheid. In al deze verandering en chaos kan je een oproep voelen: blijf niet zitten, maar ‘ga met de tijd mee’ – ook al voelt het in eerste instantie onwennig. Het ‘go with the flow’ was nog nooit zo actueel. Door je nu af te stemmen op dit natuurlijke proces ontstaat gaande-weg een nieuwe basis in jezelf. Daarmee zal je je optimaal kunnen ontwikkelen in deze nieuwe tijd. 

Het maakt allereerst de weg vrij om alle aspecten van je bewustzijn te zien, te om-armen, te integreren en uit te breiden (5D). Want wat je ziet, denkt en concludeert, hangt nauw samen met je mindset, je ‘denkraam’. Nu de aarde ook 5D omvat, krijg je de mogelijkheid om dat ‘raam’ te openen, uit te vliegen en alles in vogelvlucht te overzien. Het effect uit zich in een sterkere intuïtie en in direct weten, zonder over iets na te hoeven denken. Omdat dit alles zich in gebied van niet-materiële dimensies afspeelt, kan je het nu vooral energetisch waarnemen. De aarde ligt nu een nieuwe stroom van kosmische energieën die een diepe, helende kracht hebben. Ze werken moeiteloos en snel op je lichaam en op oude emotionele lagen. Daardoor zijn de energieën op en inde aarde ook geheel veranderd. Doordat al deze energieën werken met de geometrische vormen van 6D worden volgende stappen van ontwikkeling steeds sterker gestimuleerd. Meerdere signalen geven aan dat de verwezenlijking daarvan snel dichterbij komt.             

De workshop

Omdat elke dimensie zich op zijn eigen manier manifesteert, is het vaak moeilijk te begrijpen hoe de dimensies samenhangen en in elkaar overgaan. In deze workshop ontdek je eerst hoe de kosmische en aarde energieën zijn veranderd. Zo ontdek je het verschil met de kosmische energie van vroeger. We zullen bespreken en ervaren hoe de kosmische energie nu door alle dimensies heen werkt en hoe de energie van de ene naar de andere dimensie wordt overgedragen. Maar ook waardoor de energie-stroom wordt verminderd of uitdooft.  Als je in harmonie komt met deze natuurlijke manier, kan de energie ongehinderd, moeiteloos en krachtig stromen. Uiteraard kijken we hoe we nu al met de energie kunnen werken; daarbij staan we voor de uitdaging om de ontwikkelingen te blijven volgen zonder weer vast te raken in een of ander 'systeem'.

Meer informatie? Neem even contact op met Krijn Koetsveld. Tel.: 074-2509520, e-mail: cobos@inn.nl

Praktische informatie

Shekinah – Nieuwe dimensies is een workshop van één dag, waarin je ervaart hoe de energie nu is, de verschillende dimensies leert kennen, ontdekt hoe ze in elkaar overgaan en hoe de energie tussen de dimensies wordt overgedragen. Je leert één simpele oefening waardoor je de nieuwe energieën optimaal ervaart en je hoe je ze toe kan passen. Dat wordt omlijst met informatie over dit veranderingsproces van de aarde, het uitwisselen van ervaringen in deze overgangstijd en een poging samen een blik op de komende ontwikkelingen te werpen.

De workshop wordt georganiseerd op:

Datum: zondag 25 mei 2014

Zie voor actuele informatie, reserveren en aanmelden de Nieuwspagina >>

Zelf organiseren

Deze workshop kan je ook zelf organiseren: bij je thuis, voor een groep of club. Dan is deelname voor hou als organisator gratis. Bel even met Krijn Koetsveld voor overleg en planning:  074-2509520 of stuur een email.