Home > Activiteiten > Shekinah - Nieuwe Dimensies

Shekinah - Nieuwe Dimensies

Hoe deze Shekinah workshop de opstap werd naar de Quantum opleiding 

Shekinah - Nieuwe Dimensies

Wat de workshop 'Shekinah Nieuwe Dimensies' duidelijk maakte

In 2014 zijn er enkele workshops geweest met deze titel. Het geheel van de dimensies, die als een soort 'traptreden' de verschillende stappen tot aan de Bron vormen, waren vóór december 2012 door de meeste mensen niet allemaal te ervaren. Het was al mooi als je contact kon maken met de niveaus waarop je informatie van kosmische intelligenties kon krijgen, zoals de 'ascended masters'.

Deze workshop liet voor het eerst zien dat de 'traptreden' van de dimensies harmonische 'boventonen' van elkaar zijn. Dat wil zeggen dat er specifieke frequenties zijn tussen de dimensies, die overdracht van informatie mogelijk maken. Deze 'traptreden' noemen we 'dimensies', als we kijken naar het grote geheel. Maar het bestaat ook in je eigen energiesysteem - dan noemen we het chakra's. Goede 'uitlijning', of goede 'afstemming' van die frequenties, maakt moeiteloos en direct contact met de Bron mogelijk.

Bij deze workshops 'Shekinah Nieuwe Dimensies' werd opnieuw duidelijk dat oude denk- en reactiepatronen, stressprogrammeringen en onbewuste, vaak emotioneel geladen overtuigingen zo'n goede uitlijning zodanig in de weg kunnen zitten, dat direct contact met de Bron niet lukt, afbreekt of verstoord raakt. Dat het loslaten van die oude patronen heel zinvol en zelfs noodzakelijk is, werd zo nog eens extra benadrukt.

Shekinah was zèlf een opstapje

Bovendien ontdekte ik zo dat 'Shekinah' zèlf een opstapje was. Door een tijdlang de 'vrouwelijke' kant te benadrukken, werd het mogelijk dat er balans zou ontstaan in het ervaren van de kosmische wereld die tot dan toe voornamelijk vanuit 'mannelijke' beelden werd gezien. Vanaf 21 december 2012 werd de ontwikkeling gestuurd richting iets dat nog geen naam had. Maar het ging 'Shekinah' voorbij…

Nu, achteraf bezien, is het logisch en duidelijk. Al het werk om de oude patronen los te laten, op te ruimen en te transformeren, was nodig om direct, open en voortdurend contact met de Bron mogelijk te maken. Dus ook om alle chakra's geheel open en in harmonische verbinding te brengen.

'Shekinah Nieuwe Dimensies' was dus een noodzakelijke voorbereiding voor de volgende stap, waarbij integraal inzicht zou ontstaan in hoe de energie zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en hoe wij als mensheid in dat scheppingsproces zijn meegegroeid. Tot nu, een tijd waarin de energie zijn hoogste zijnswijze begint te ontvouwen. Die is niet meer aan te duiden als 'mannelijk' of 'vrouwelijk'. Je kan hoogstens zeggen 'dat is' - en tegelijk ook niet. Want het is niet statisch. Het is voortdurende schepping, nu in zo'n hoog tempo, dat we die ontwikkeling kunnen ervaren en volgen. In onszelf en in het grote geheel. Deze voorbereiding was nodig om bewust te kunnen meebewegen, meegroeien en mee-ontwikkelen op de hoogste golven van deze energie.

De volgende stap: Quantum

In de wetenschap noemen we deze energie 'Quantum'. De wetenschap doet zijn uiterste best om steeds beter te begrijpen wat Quantum is - en daar hebben we intussen heel veel van geleerd. Maar de essentie, de scheppingskracht en dus het steeds weer veranderende karakter van de energie, de uitingsvormen en effecten, zal de wetenschap pas gaan begrijpen als het de aanname kan loslaten dat het doel van de wetenschap is om 'te begrijpen wat Quantum is'. Want uiteindelijk blijkt 'Quantum' pure creativiteit te zijn, rechtstreeks vanuit de Bron, en dus steeds verrassend, veranderend en uitdagend. Quantum is pure creativiteit die zich manifesteert in het grote geheel, maar vooral herkenbaar wordt in jezelf.

'Quantum' werd zo de titel voor de nieuwe opleiding, die ik heb mogen uitwerken en vormgeven. Daarin komt alles wat op deze site beschreven is - en méér - samen in een geheel nieuw licht. Dat licht is het inzicht van wat 'Quantum' in z'n hoogste essentie is. Hoe je dat kan ervaren en er mee leven en werken. En hoe je er mee verder ontwikkelt - en de energie met jou. De opleiding wordt gefaciliteerd wordt door de Energieschool en is geaccrediteerd.

Praktische informatie

Voor praktische informatie zie de homepage