Home > Activiteiten > Shekinah Festival

Shekinah Festival

Het Shekinah Festival wil ontmoeting mogelijk maken in de sfeer, het bewustzijn en de energie van Shekinah.

Het Shekinah festival is drie keer jaarlijks georganiseerd. Bij de derde keer werd duidelijk dat de toen bestaande vorm niet meer voldeed. In feite waren we onze tijd te ver vooruit geweest. De sfeer, het bewustzijn en de energie van Shekinah verwaterde doordat er teveel nadruk kwam te liggen op verschillende losse methoden, behandelvormen en therapieën. Een aantal afgebakende, afzonderlijke stands versterkten dat beeld. Er is helemaal niets mis met een dergelijke opzet, maar zulke festivals zijn er al meer dan genoeg. Het Shekinah Festival mag veel meer saamhorigheid uitstralen…

De grote vraag was in welke vorm het Shekinah Festival helemaal tot zijn recht zou kunnen komen. Omdat er intussen steeds meer aanwijzingen waren dat er na 21 december 2012 grote veranderingen zouden beginnen, besloot ik eerst die ontwikkeling af te wachten. Wellicht dat dit het antwoord zou brengen…

Ik heb nu het gevoel dat de saamhorigheid zich vanzelf en op een geheel nieuwe, niet van te voren te bedenken manier zal aandienen. Zal daaruit de nieuwe vorm van het Shekinah Festival ontstaan? Ik verwacht van wel en ik vertrouw er op. Natuurlijk kom je niet verder door alleen maar stil te zitten, maar intussen ook niet meer door te sturen. Daarom kijk ik nu goed de signalen, die voorkomen uit de andere activiteiten en luister ik naar de inspiratie en de aanwijzingen die ik krijg.    

Krijn Koetsveld.

Film

Het eerste Shekinah festival had ook als doel om een bijdrage te leveren aan de aanloopkosten voor de film From the Heart of the Labyrinth, de film over de Shekinah energie. Zie deze pagina voor meer informatie.