Home > Activiteiten > Shekinah Festival

Shekinah Festival

Het Shekinah Festival wilde ontmoeting mogelijk maken in de sfeer, het bewustzijn en de energie van Shekinah.

Voorafgaand aan de energie omslag, eind 2012, is het Shekinah festival drie keer georganiseerd. Bij de derde keer werd duidelijk dat de toen bestaande vorm niet meer voldeed. In feite waren we onze tijd te ver vooruit geweest. De sfeer, het bewustzijn en de energie van Shekinah verwaterde doordat er teveel nadruk kwam te liggen op verschillende losse methoden, behandelvormen en therapieën. Een aantal afgebakende, afzonderlijke stands versterkten dat beeld. Er is helemaal niets mis met een dergelijke opzet, maar zulke festivals zijn er al meer dan genoeg. Een Shekinah Festival mocht veel meer saamhorigheid, veel meer eenheid uitstralen…

Welke vorm kon het Shekinah Festival dan krijgen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, leek om goed om af te wachten wat er op en na 21 december 2012 zou gebeuren. Alle aanwijzingen duiden op grote veranderingen...

Nu heb ik het gevoel dat de eenheid en saamhorigheid waar het Shekinah Festival voor stond, zich op een geheel nieuwe, niet van te voren te bedenken manier zal aandienen. Daarvoor zal niet langer de vorm van een Shekinah Festival nodig zijn. Het zal veel breder en groter worden, veel meer verweven met het leven in al zijn facetten. Het zal gaandeweg veel meer 'gewoon' worden; deel van ons alledaagse leven...

Krijn Koetsveld.