Home > Activiteiten > Shekinah Winterzonnewende

Shekinah Winterzonnewende

De Winterzonnewende

IDe Winterzonnewende, het moment van de kortste dag, jaarlijks op 21 december, heeft heel centraal gestaan in de verschillende ontwikkelingsfasen van Shekinah.

Het was tijdens de Winterzonnewende van 2000 dat Shekinah zich voor het eerst manifesteerde in een harmonische kolom van kosmische en aarde energieën. Bij de inspiratie voor workshop ‘De Vereniging’, die de start zou blijken te zijn van de serie workshops van de Maria Magdalena Essentie waarin de 7 Poorten van Bewustzijn geactiveerd werden, werd duidelijk aangegeven dat het moest gebeuren tijdens de Winterzonnewende van 2004. En meerdere van de stappen die Maria Magdalena zo aanreikte, vonden plaats tijdens volgende Winterzonnewendes. Uiteindelijk kwam de Grote Uitlijning, het moment dat samenviel met het einde van de Mayakalender op 21 december 2012, precies tot stand op het moment van de Winterzonnewende. Dat markeerde een geheel nieuw begin.

Of in deze nieuwe tijd er opnieuw bijeenkomsten tijdens de Winterzonnewende zullen zijn, kan ik op dit moment nog niet zeggen. Ik volg mijn inspiratie en de aanwijzingen die ik daarvoor krijg. Uiteraard zal ik het direct hier vermelden, zodra daar sprake van is.

Krijn Koetsveld.