Home > Activiteiten > Cursus Body Emotions Release Therapy

Cursus Body Emotions Release Therapy

Spanning loslaten voor beter contact met jezelf en anderen

Informatie over de cursus B.E.R.T. voor professionals

Wat doen spanning en stress?

Als je met iemand in gesprek gaat, ben je geïnteresseerd en sta je open voor wat de ander te vertellen heeft.  Maar als je gespannen bent, veel aan je hoofd hebt, je zorgen maakt, lukt dat niet. Dit fenomeen kennen we allemaal. Het is een effect van het stresssysteem. Als dat 'aan' staat, kunnen we niet anders dan uitsluitend gefocust zijn op een daadwerkelijk of (onbewust) ingebeeld gevaar.
Zeker als dit voortdurend het geval is ('chronische stress') wordt elke vorm van therapie hierdoor bemoeilijkt. Dan is het zaak om allereerst de opgedane, vaak opgekropte spanning te ontladen. Daarvoor is B.E.R.T. zeer geschikt.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor professionals. Hulpverleners in zowel de reguliere als complementaire zorg kunnen hun aanbod van therapie verruimen en het effect daarvan vergroten door de cliënt te helpen om eerst opgedane en vastgehouden spanning los te laten d.m.v. Body Emotions Release Therapy.

Wat brengt de cursus?

Tijdens de cursus leer je eerst hoe jij zelfstandig je lichaam kan helpen zich van de opgeslagen emoties te bevrijden.  Daarbij ontdek je jouw eigen, unieke manier waarop je lichaam met jou communiceert. Maar het vraagt wel even tijd om de taal van je lichaam te gaan verstaan, want je lichaam spreekt niet met woorden, maar met gevoelens,  kleine bewegingen en intuïtieve beelden.
Als je dit jezelf hebt eigen gemaakt, volgt de fase waarin je leert om je cliënten te helpen deze spanningen los te laten. En daarna leer je hoe je hen helpt zelfstandig B.E.R.T. toe te passen

Opbouw van de cursus

De cursus is opgebouwd uit een cursusdag waarin je je de oefening eigen maakt, gevolgd door enkele weken waarin je thuis zelfstandig oefent. Tijdens deze oefenweken houdt je via telefoon, e-mail en/of Skype contact met de trainer over jouw persoonlijke (nieuwe) ervaringen. Tijdens de tweede cursusdag leer je hoe je B.E.R.T. bij je cliënten kan toepassen, en hoe je hen helpt om geheel zelfstandig B.E.R.T. toe te passen Daardoor worden ze in staat gesteld om de oefening op hun eigen manier te gebruiken.

Praktische informatie

Vorm van de cursus

In principe volg je een persoonlijk, individueel traject. Maar het is ook mogelijk om met een beperkt aantal collega's samen deze cursus te volgen.

Meer informatie

Als je geheel vrijblijvend meer informatie over deze cursus wilt, bel dan met Krijn Koetsveld, op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur 074-2509520, of stuur een bericht via e-mail.

Afspraken rond cursusdata

In onderling overleg worden de cursusdata en de vorm van contact tijdens de oefenweken afgesproken.

Kosten

De kosten zijn € 480,-, incl. BTW, voor beide cursusdagen en de contacten tijdens de oefenweken. Bij deze kosten is uitgegaan van de individuele route, waarbij de cursus plaatsvindt in de Cobos Praktijk in Hengelo. Als de cursus op locatie gegeven wordt, komen daar nog reis- en verblijfkosten bij.

Supervisie

Na afronding van de cursus is supervisie soms zinvol, want cliënten zijn immers allemaal verschillend. Supervisie is mogelijk via Skype. Je kan het aanvragen door een mailtje te sturen of even te bellen. De kosten worden afgerond per 5 minuten daadwerkelijke supervisie en bedragen € 60,- per uur.

Informatie voor clienten

Meer informatie over Body Emotions Release Therapy lees je op deze bladzijde >>  Of bij Krijn Koetsveld, telefonisch: 074-2509520 of per e-mail